Bảng giá đợt 1 chung cư VC2 Golden Heart – Toà B Vinaconex 2

 

19-12-2016-bang-gia-vc2-golden-heart-toa-b-vinaconex-2-page-001 19-12-2016-bang-gia-vc2-golden-heart-toa-b-vinaconex-2-page-002 19-12-2016-bang-gia-vc2-golden-heart-toa-b-vinaconex-2-page-003 19-12-2016-bang-gia-vc2-golden-heart-toa-b-vinaconex-2-page-004 19-12-2016-bang-gia-vc2-golden-heart-toa-b-vinaconex-2-page-005 19-12-2016-bang-gia-vc2-golden-heart-toa-b-vinaconex-2-page-006 19-12-2016-bang-gia-vc2-golden-heart-toa-b-vinaconex-2-page-007 19-12-2016-bang-gia-vc2-golden-heart-toa-b-vinaconex-2-page-008 19-12-2016-bang-gia-vc2-golden-heart-toa-b-vinaconex-2-page-009 19-12-2016-bang-gia-vc2-golden-heart-toa-b-vinaconex-2-page-010